For @ossmagazine / Photographer Yulia Dyakova @photodyakova / Producer Aleksey Ross @photobyross / Style Nelly Sharm @sharm.nelly / Mua Victoria Talagaeva @makeupbytalagaeva / Hair Slava Pavlova @odiato_ / Models Kirill Kuchkov @kuchkov.ru / Sonya Lukianceva @sonya.lukianceva | @twigmodels / Location Otdel Kadrov @otdelkadrov_studio /
Project Views 1103
Likes 6
Save 0
Friday, April 10, 2020